Kuntotestaus & hyvinvointi-
analyysi

Mittarit auttavat vaikuttavuuden seurannassa.

Kuntotestauksella ja hyvinvointianalyysillä voidaan luotettavasti mitata ja kartoittaa henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden tilaa (fyysistä kuntoa, liikunta-aktiivisuutta, palautumista sekä stressinhallintaa). Ne ovat tärkeä ja hyödyllinen osa turvallisen, tavoitteellisen ja toimivan hyvinvointi- ja harjoitusohjelman toteuttamisessa. Säännöllinen seuranta toimii motivointivälineenä ja keinona ymmärtää konkreettisesti tapamuutosten tuomat hyödyt. Näin työterveystiedon rinnalle syntyy hyödyllistä hyvinvointitietoa.

Palvelut

LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS

Sekä terveysliikunnan että tavoitteellisen suorituskykyä kehittävän kuntourheilun lähtökohta on, että se on toteutettavissa olevaa ja turvallista. Siksi lähtötilanteen arviointi on tärkeää. Mahdolliset liikkumista rajoittavat tekijät ja terveyshaasteet on huomioitava liikunnan sisältöä ja muotoa valittaessa. Alkukartoitus sisältää kysymyksiä aktiivisuudesta ja liikkumisesta, terveydentilasta ja fyysisestä kunnosta. Kartoitus toteutetaan SIIPI sovelluksen avulla.

ALKUKARTOITUS - LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS

KUNTOTESTIT - Lihaskunto, kestävyys, liikehallinta

KUNTOTESTIT

Kuntotestauksen suunnittelu alkaa aina lähtötilanteen kartoituksella SIIPI sovelluksen kautta. Kartoituksessa huomioidaan sekä kohderyhmän että yksilön erityispiirteet.
Käytämme vahvaan tutkimustietoon ja näyttöön perustuvia testejä ja mittareita toistettavuuden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Laajasta testivalikoimastamme löytyy sopiva ratkaisu kaiken tasoisille liikkujille.

TERVEYSKUNTOTESTIT - Toimintakyky

  • Terveyskuntotestit soveltuvat työikäisten työkyvyn ja fyysisen kunnon mittaamiseen. Ne ovat helppo ja nopea toteuttaa kustannustehokkaasti myös asiakkaan omissa tiloissa suurellekin henkilöstölle.

  • Testit antavat luotettavan ja kattavan kuvan kestävyys- ja lihaskunnosta sekä motorisesta kunnosta eli liikkuvuudesta ja liikehallinnasta. ​Testien vertailuarvot perustuvat suomalaisten työikäisten keskiarvoihin.


RÄÄTÄLÖIDYT KUNTOTESTIT - Suorituskyky

  • Asiakaslähtöisesti räätälöidyillä lihaskunto-, kestävyys- ja liikehallintatesteillä saadaan yksilöllistä ja vertailukelpoista tietoa henkilön fyysisen kunnon tasosta, suorituskyvystä ja terveydestä eri ajankohtina.

  • Testit luovat perustan turvallisen ja tavoitteellisen harjoitusohjelman laatimiselle, toteutukselle ja seurannnalle esimerkiksi yksilö- ja pienryhmävalmennuksissamme.


KEHONKOOSTUMUS-ANALYYSI

InBody-kehonkoostumusmittaus antaa objektiivisen kuvan kehon tilasta. Lihas- ja rasvamassan lisäksi mittaus kertoo mm. kehon lihastasapainosta, nestetasapainosta, puolieroista ja sisäelinrasvan määrästä.

Analyysiin kuuluu mittaus, tulosten tulkinta ja valmentajamme antama henkilökohtainen palaute. Asiakas saa mittauksesta kirjallisen raportin. InBody-mittausta käytetään luotettavana tiedonlähteenä terveyden ja elämäntapamuutosten motivoinnissa ja seurannassa.


INBODY-KEHONKOOSTUMUSANALYYSI

FIRSTBEAT-HYVINVOINTIANALYYSI

HYVINVOINTIANALYYSI

Firstbeat-analyysi kuvaa palautumisen riittävyyttä ja auttaa tunnistamaan stressaavat tekijät työssä ja vapaa-ajalla. Analyysiin kuuluu sekä Firstbeat-mittaus, tulosten tulkinta että ammattivalmentajamme antama henkilökohtainen palaute ja toimenpidesuunnitelma. Asiakas saa mittauksesta kirjallisen raportin.

Menetelmä perustuu ympärivuorokautiseen sydämen sykevälivaihtelun analyysiin, jonka avulla saadaan kerättyä tietoa kehon kuormituksesta ja palautumisesta työssä, levossa ja vapaa-ajalla. Analyysi kestää kolme vuorokautta ja se tehdään rintakehän ympärille kiinnitettävän mittauslaiteen avulla.

Sykevälimittaus auttaa tunnistamaan fyysisiä ja psyykkisiä stressitekijöitä sekä työssä että vapaa-ajalla, unen pituuteen ja laatuun vaikuttavia tekijöitä, sopivaa liikunnan kuormittavuutta sekä sestävyyskunnon tasoa.


Pyydä tarjous. Vastaamme mahdollisimman pian!

Yhteyslomake

Jälkipoltto Oy | Y-tunnus: 2497792-4
Urheilukalastajankuja 2 B 23
FIN-00990 Helsinki, Suomi

Olli +358440755664
olli@jalkipoltto.com

Seuraa meitä somessa!
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän